Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Buitenleven1716a

authors:
Elsland, J. van (co-auteur)
Belle, Jan (co-auteur)
title:                             Het vermaaklyk buitenleven, of De Zingende en Speelende boerenvreugd
address: TE HAARLEM, Gedrukt by de Wed: Hermanus van Hulkenroy, aan de Markt, in Laurens Koster, Uitvinder van de Boekdrukkonst. 1716
year: 1716
druk/uitgave:
Haarlem: Hulkenroy, Wed. Herm. van (uitgave)
collation: 4: PI 4 A-H4
music: with musical notation (eenstemmig)
number of songs: 24
24 entered in the Dutch Song Database, of which 24 with musical notation
type: print. liedboek. Liederen afgewisseld met prenten en berijmde opschriften.
literature: Grijp 2003, 58-59 / Putten 2006
Scheurleer: 3107 (p. 199-1)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (data.cerl.org)
copy used: Den Haag KB: 10 H 24
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (9):
Amsterdam MI: 3978 Gesloten Kast: B 140
Amsterdam UB: O 80-359
Den Haag KB: 10 H 24
Den Haag KB: 10 H 25
Den Haag KB: 786 K 17
Gent UB: BHSL.RES.1075
Haarlem NHA Oude Boekerij: 76 B 9:4
Leiden UB: 1203 B 15
Londen BL: K.5.a.20
copy/repro. Meertens:
3978 Gesloten Kast: B 140 (olim NOM)
3978 FK V Buitenleven (fotokopie)
NVA 25373-25394 [=afschriften]
comment: Ill. Gegraveerde ttlpag.: t'vermakelyk boeren leven.
Eerder toegeschreven aan A. van Hulkenroy (o.b.v. zijn gedicht 'Op de Tytelprent'), J. van Gijsen (Scheurleer), Vermooten en Kauwenberg (J. de Klerk, Haarlems muziekleven in de loop der tijden. Haarlem 1965). Van Putten 2006, voetnoot 9, stelt echter dat dit J. van Elsland en J. Belle moeten zijn: "Dit werk wordt vaak foutief toegeschreven aan Jan Gysen. Deze toeschrijving is echter gebaseerd op een nadruk door Jacobus van Egmond, de uitgever van Gysen, waardoor de indruk gewekt werd dat de teksten van Gysens hand waren." In dezelfde voetnoot de toeschrijving van lied 007 (Oud Mal van Goris en Guurtje) aan J. van Belle en een samenvatting van eerdere auteurstoeschrijving in De Klerk 1965 (zie boven).
Voor meer exemplaren, zie o.a. de STCN.

 
songs in this source (24)


2 drukken:


Buitenleven1716aHet vermaaklyk buitenleven, [...]Haarlem / Hulkenroy [...] / 171624DBNL.org books.google.nl
Buitenleven1716bHet vermaaklyk BUITENLEVEN, [...]Amsterdam / Egmont, [...] / 1716 books.google.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.