Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Buitenleven1716a

auteurs:
Elsland, J. van (co-auteur)
Belle, Jan (co-auteur)
titel:                             Het vermaaklyk buitenleven, of De Zingende en Speelende boerenvreugd
adres: TE HAARLEM, Gedrukt by de Wed: Hermanus van Hulkenroy, aan de Markt, in Laurens Koster, Uitvinder van de Boekdrukkonst. 1716
jaar: 1716
druk/uitgave:
Haarlem: Hulkenroy, Wed. Herm. van (uitgave)
collatie: 4: PI 4 A-H4
muziek: met muzieknotatie (eenstemmig)
aantal liederen: 24
24 beschreven in de Liederenbank, waarvan 24 met muzieknotatie
type: druk. liedboek. Liederen afgewisseld met prenten en berijmde opschriften.
literatuur: Grijp 2003, 58-59 / Putten 2006
Scheurleer: 3107 (p. 199-1)
STCN/STCV: deze titel in de STCN of STCV (picarta.pica.nl)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 10 H 24
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (9):
Amsterdam MI: 3978 Gesloten Kast: B 140
Amsterdam UB: O 80-359
Den Haag KB: 10 H 24
Den Haag KB: 10 H 25
Den Haag KB: 786 K 17
Gent UB: BHSL.RES.1075
Haarlem NHA Oude Boekerij: 76 B 9:4
Leiden UB: 1203 B 15
Londen BL: K.5.a.20
ex./kopie Meertens:
3978 Gesloten Kast: B 140 (olim NOM)
3978 FK V Buitenleven (fotokopie)
NVA 25373-25394 [=afschriften]
commentaar: Ill. Gegraveerde ttlpag.: t'vermakelyk boeren leven.
Eerder toegeschreven aan A. van Hulkenroy (o.b.v. zijn gedicht 'Op de Tytelprent'), J. van Gijsen (Scheurleer), Vermooten en Kauwenberg (J. de Klerk, Haarlems muziekleven in de loop der tijden. Haarlem 1965). Van Putten 2006, voetnoot 9, stelt echter dat dit J. van Elsland en J. Belle moeten zijn: "Dit werk wordt vaak foutief toegeschreven aan Jan Gysen. Deze toeschrijving is echter gebaseerd op een nadruk door Jacobus van Egmond, de uitgever van Gysen, waardoor de indruk gewekt werd dat de teksten van Gysens hand waren." In dezelfde voetnoot de toeschrijving van lied 007 (Oud Mal van Goris en Guurtje) aan J. van Belle en een samenvatting van eerdere auteurstoeschrijving in De Klerk 1965 (zie boven).
Voor meer exemplaren, zie o.a. de STCN.

 
beschreven liederen uit deze bron (24)


2 drukken:


Buitenleven1716aHet vermaaklyk buitenleven, [...]Haarlem / Hulkenroy [...] / 171624DBNL.org books.google.nl
Buitenleven1716bHet vermaaklyk BUITENLEVEN, [...]Amsterdam / Egmont, [...] / 1716 books.google.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.