Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Lodenstein US1743

author:
Lodenstein, J. van (auteur)
title:                             Uytspanningen, Behelzende eenige Stigtelyke Liederen en andere Gedigten. Verdeeld in Vier Deelen. Met een Aanhangzel. Den Twaalfden Druk merkelijk verbeterd en met meerder Voyzen vermeerderd. Als mede Tot gemak der Zang-meesteren hier by gevoegt een onderregting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde LIEDEREN, op de Instrumente willen leeren Speelen.
address: Te AMSTERDAM, By JOANNES KANNEWET, Boekverkooper in de Nes in de Gekroonde Jugte Bybel, 1743. Met Privilegie.
year: 1743
druk/uitgave:
Amsterdam: Kannewet, Joannes (uitgave)
print: 12 vb vm
collation: *8 2*4 A-2G8 [24] 464 [16] pp.
music: with musical notation (eenstemmig)
number of songs: 138
1 entered in the Dutch Song Database, of which 1 with musical notation. 103 songs are included in an earlier/other edition of this source
not all songs were entered in the Dutch Song Database. There are multiple causes for this: not all information was available, doubtfull songs or songs in different languages weren't entered, only instrumental items that have a relation to Dutch songs were entered, etc.
type: print. liedboek.
literature: Berg 1993
Scheurleer: 1296 (p. 79-2)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (picarta.pica.nl)
copy used: Amsterdam MI: 3978 Gesloten Kast: C 12
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
copy/repro. Meertens:
3978 Gesloten Kast: C 12
NVA 23636-23702 [=afschriften]
comment: 14 liederen met muziek. Vermeerderde druk van Lodenstein (1676). Zeer partieel ingevoerd: van deze druk, Lodenstein US1743, zijn alleen de liederen ingevoerd vanuit de bron die niet in de druk van 1676 of andere beschreven edities zaten.

 
songs in this source (1)


20 drukken:


Lodenstein US1676UYT-SPANNINGEN, behelsende [...]Utrecht / Clerck, Willem / 1676124DBNL.org search.proquest.com
Lodenstein US1679UIT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Utrecht / Clerck, W. / 1679130 search.proquest.com
Lodenstein US1681aUYT-SPANNINGEN, behelsende [...]Amsterdam / Boekholt, [...] / 1681 books.google.nl
Lodenstein US1681bUYT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Utrecht / Clerck, [...] / 1681138 search.proquest.com
Lodenstein US1683bUYT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Boekholt, [...] / 1683 search.proquest.com
Lodenstein US1695UYT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1695138 books.google.nl
Lodenstein US1703aUYT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1703139?] books.google.nl
Lodenstein US1713UYT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1713 books.google.nl
Lodenstein US1721[UYT-SPANNINGEN] Behelsende [...]Amsterdam / Visscher, [...] / 1721 books.google.nl
Lodenstein US1727UYTSPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Visscher, Evert / 1727139DBNL.org books.google.nl
Lodenstein US1733UYTSPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Visscher, Evert / 1733 books.google.nl
Lodenstein US1735UYTSPANNINGEN, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, J. / [1735 ca.] books.google.nl
Lodenstein US1739UYTSPANNINGEN, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, J. / [1739+] books.google.nl
Lodenstein US1743Uytspanningen, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, [...] / 1743138 books.google.nl
Lodenstein US1752Uytspanningen, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, [...] / 175299 objects.library.uu.nl
Lodenstein US1760Uytspanningen, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, J. / 1760 books.google.nl
Lodenstein US1769Uytspanningen, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, J. / 1769 books.google.nl
Lodenstein US1780Uytspanningen, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, J. / 1780 books.google.nl
Lodenstein US1857Uytspanningen, BEHELZENDE [...]Nijmegen / Haspels, D.J. / 1857 books.google.nl
Strengholt & Ros 2005Jodocus van Lodenstein, [...]Utrecht / 2005DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.