Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Japix FR1684

auteurs:
Japix, Gysbert (auteur)
Gabbema, Simon Abbes (bewerker (tweede deel))
titel:                             Gysbert Japix Friesche Rymlerye; In trye dielen forschaet: d'Erste binne Ljeafd in Bortlycke Mingel-Deuntjes [...] Dy oorde druwck, mei ien twaede Diel forgreat.
adres: TO LEUWARD, By Kerst Tjallings in GERRIT HEEGSLAG, Boekforkaepers. 1681
jaar: 1684
druk/uitgave:
Leeuwarden: Tjallings, Karst (boekverkoper) (uitgave)
Leeuwarden: Heegslag, Gerrit (boekverkoper) (uitgave)
druk: Dy oorde [tweede] druwck, mei ien twaede Diel forgraet. Tweede deel is de eerste druk.
collatie: 4o *-2*4 3*2 2*-3* 4 4*2 A4(-A1,2) B-2G4 (38) 234 (6) pagina's.
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 83
0 beschreven in de Liederenbank. 3 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek. Friese liedbundel in twee delen bestaande uit een lyrisch, didactisch en religieus gedeelte met psalmberijmingen.
literatuur: Breuker 1989 / Grijp 2003b
STCN/STCV: deze titel in de STCN of STCV (picarta.pica.nl)
gebruikt ex.: Amsterdam MI: 3978 Gesloten Kast: C 30 (1)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
ex./kopie Meertens:
3978 Gesloten Kast: C 30 (1-2)
commentaar: Liedjes in het Fries, de opdracht is in het Nederlands; de wijsaanduidingen in het Nederlands en het Frans. Eerste druk 1668.
Link naar scans alleen van deel 1. In deel 2 geen liederen.

 


2 drukken:


Japix FR1681Friesche Rymlerye In trye [...]Leeuwarden / Tjallings [...] / 168183DBNL.org objects.library.uu.nl
Japix FR1684Gysbert Japix Friesche [...]Leeuwarden / Tjallings [...] / 168483 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.