Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Deelman MeloGids1893

author:
Deelman, L.H.]
title:                             Melodieën-Gids voor bruiloften en andere gezellige bijeenkomsten, bevattende ruim 400 zangwijzen, voor piano of 4-stemmigen Zang. Bewerkt door L.H. Deelman Iz. 2e Druk.
address: J.D.DIJK, Oude Kijk-in 't Jatstraat 66, GRONINGEN. Uitgever van Tooneel- en Muziekwerken.
year: [1893+]
druk/uitgave:
Groningen: Dijk, J.D. (druk)
print: 2
collation: 8 + 96 pp's
music: with musical notation
number of songs: 411
413 entered in the Dutch Song Database, of which 413 with musical notation
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. instrumentale bron. Deze melodieëngids bevat liederen die veelal zijn gegroepeerd naar onderwerp. Aan het begin van het boek staan vaderlandsliederen, daarna volgen een aantal liederen van de draaimolen van Wolfs, een groot aantal Duitse (volks-)liederen en aan het einde van het boek staat een aantal geestelijke liederen. Deze laatste groep bestaat uit zowel psalmen als uit liederen afkomstig uit het Evangelisch liedboek. Deelman heeft naar alle waarschijnlijk in dit boek een groot aantal melodieën genoteerd die tot dan toe nog niet in eerdere bronnen waren opgenomen. De versies die hij heeft opgenomen zijn over het algemeen de standaardversies, zoals al bekend in de liederenbank. Een enkele keer heeft hij een variatie op de standaardversie gebruikt. Deelman heeft de melodieën tevens voorzien van een begeleiding. De oorspronkelijke melodie bevindt zich in de hoogste stem. De andere drie stemmen zijn waarschijnlijk door Deelman zelf geschreven. Alleen de bovenstem met de melodie is getranscribeerd.
copy used: Privé-collectie
copy/repro. Meertens:
3978 Gesloten Kast: D 17
3978 1 c 19e Deelman
comment: Inleiding gedateerd op 30 augustus 1893. In het handschriftenarchief van het MI bevindt zich in dossier D. Wouters een brief van Deelman aan Wouters, waarin Deelman zijn beweegredenen en werkwijze (veldwerk) bij deze bundel uitlegt. Is hij de vroegste melodie-of liedveldwerker in Nederland?

 
songs in this source (413)