Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Deelman MeloGids1893

auteur:
Deelman, L.H.]
titel:                             Melodieën-Gids voor bruiloften en andere gezellige bijeenkomsten, bevattende ruim 400 zangwijzen, voor piano of 4-stemmigen Zang. Bewerkt door L.H. Deelman Iz. 2e Druk.
adres: J.D.DIJK, Oude Kijk-in 't Jatstraat 66, GRONINGEN. Uitgever van Tooneel- en Muziekwerken.
jaar: [1893+]
druk/uitgave:
Groningen: Dijk, J.D. (druk)
druk: 2
collatie: 8 + 96 pp's
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 411
413 beschreven in de Liederenbank, waarvan 413 met muzieknotatie
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. instrumentale bron. Deze melodieëngids bevat liederen die veelal zijn gegroepeerd naar onderwerp. Aan het begin van het boek staan vaderlandsliederen, daarna volgen een aantal liederen van de draaimolen van Wolfs, een groot aantal Duitse (volks-)liederen en aan het einde van het boek staat een aantal geestelijke liederen. Deze laatste groep bestaat uit zowel psalmen als uit liederen afkomstig uit het Evangelisch liedboek. Deelman heeft naar alle waarschijnlijk in dit boek een groot aantal melodieën genoteerd die tot dan toe nog niet in eerdere bronnen waren opgenomen. De versies die hij heeft opgenomen zijn over het algemeen de standaardversies, zoals al bekend in de liederenbank. Een enkele keer heeft hij een variatie op de standaardversie gebruikt. Deelman heeft de melodieën tevens voorzien van een begeleiding. De oorspronkelijke melodie bevindt zich in de hoogste stem. De andere drie stemmen zijn waarschijnlijk door Deelman zelf geschreven. Alleen de bovenstem met de melodie is getranscribeerd.
gebruikt ex.: Privé-collectie
exemplaren (3):
Amsterdam MI: 3978 1 c 19e Deelman
Amsterdam MI: 3978 Gesloten Kast: D 17
Amsterdam UB: UPM: P 36-341
ex./kopie Meertens:
3978 Gesloten Kast: D 17
3978 1 c 19e Deelman
commentaar: Inleiding gedateerd op 30 augustus 1893. In het handschriftenarchief van het MI bevindt zich in dossier D. Wouters een brief van Deelman aan Wouters, waarin Deelman zijn beweegredenen en werkwijze (veldwerk) bij deze bundel uitlegt. Is hij de vroegste melodie-of liedveldwerker in Nederland?

 
beschreven liederen uit deze bron (413)