Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Bloemhof1610

title:                             Den Bloem-Hof van de Nederlandsche Jeught. beplant. Met uijtgelesen liedekens en dichte, [...].
address: t'Amstelredam, Bij Dirck Pieters in de Witte Parsse op het Waetter a. 1610 Patientia vincit invidiam
colophon: t'AMSTELREDAM, By Dirck Pieters. Boeck-vercoooper, opt VVater in de witte Persse, by de Oude Brugghe.
year: 1610
druk/uitgave:
Amsterdam: Pers], Dirck Pietersz. (uitgave)
collation: 4to oblong A-P4
music: without musical notation
number of songs: 74
35 entered in the Dutch Song Database. 40 songs are included in an earlier/other edition of this source
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. liedboek.
literature: Dis & Smit 1955 (editie) / Porteman 2008, p196
Scheurleer: 2233 (p. p139-1)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (picarta.pica.nl)
copy used: Den Haag KB: 1 B 18
available: scan (objects.library.uu.nl)
scan (books.google.nl)
scan (search.proquest.com)
edition used: Dis & Smit 1955
copies (15):
Amsterdam RM: 325 G 11
Amsterdam UB: Muz. 65:2
Amsterdam UB: OK 72-34:1
Amsterdam UB: OK 98-30
Columbia UL: PHOENIX P839.3139 C
Den Haag KB: 1 B 18
Den Haag KB: 197 K 33:2
Den Haag KB: 839 E 43
Erfurt UB: Poes 8° 01815/03 (03)
Gent UB: BL 7841:1
Gent UB: BL 9214:1
Glasgow UL: Sp Coll S.M. 182
Leiden UB: Ltk 2041
Utrecht UB: Rariora Z oct.2816
Wenen ÖNB: 27245-A
copy/repro. Meertens:
3978 14 Bloemhof 1610 (fotokopie)
3978 MFilm 17e Bloemhof 2
comment: Op pag. 60 wordt een nieuw deeltje ingeluid: Hier volcht, DEN BLOEYENDEN MEY-WAGHEN, Vol amoureuse, nieuwe vrolijcke ghesanghen, noyt in druck ghesien: Door een liefhebber ghecomponeert.

In de oudere literatuur komen verwijzigingen naar een druk uit 1630 voor. Zie bijv. Scheurleer: p139-1 S2234 van de Nederlantsche Jeught [...] t'Amstelredam, Dirck Pietersz., 1630", of Kalff het Middeleeuwse lied, waarin ook een versie uit 1630 genoemd. In de editie van Den Bloem-hof uit 1955 door dr. L.M. van Dis, & dr. Jac. Smit wordt dit dan weer als onjuist bestempeld: het lijkt erop dat er door de eigenaardige vorm van het cijfer drie in de druk van 1610 regelmatig verwarring is ontstaan. We gaan ervan uit dat er geen gedrukte editie uit 1630 bestaat. Inmiddels werd duidelijk dat met Bloemhof 1630 ook bedoeld kan zijn het handschrift dat gebonden is achter een van de exemplaren van Bloemhof 1610, zie HsLdUB Ltk2041.
In een enkele catalogus wordt zelfs een ed. 1670 genoemd, waarschijnlijk ook op basis van die opmerkelijke 1. Hiervoor geldt hetzelfde.

 
songs in this source (35)


3 drukken:


Bloemhof1608Den Bloem-hof van de [...]Amsterdam / Pers], [...] / 160865DBNL.org books.google.nl
Bloemhof1610Den Bloem-Hof van de [...]Amsterdam / Pers], [...] / 161074 objects.library.uu.nl
Bloemhof1955Den Bloem-hof van de [...]Amsterdam / 1955 [1608 en 1610]41, 58
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.