Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

VrPrinsman1788

title:                             DE VROLYKE PRINSMAN Zingende allerhande nieuwe Liederen, op deeze tegenwoordige tyd toepasselijk, en eenige andere meer.
address: TE AMSTELDAM, By S. en W. KOENE, Boekdrukkers, Boek- en Papierverkoopers, op de Linde-Gragt, 1788
year: 1788
druk/uitgave:
Amsterdam: Koene, S. en W.
print: 'Nooit voor deeze Gedrukt'
collation: 8o A-F8 92 [4]pp
music: without musical notation
number of songs: 39
39 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. Prinsgezind liedboek met veel lofliederen op Willem V en andere Oranjes.
literature: Schl, p. 234
Scheurleer: 3635 (p. 234-2)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (picarta.pica.nl)
copy used: Den Haag KB: 6 G 30?
available: scan (books.google.nl)
scan (resolver.kb.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (3):
Den Haag KB: 6 G 30
Gent UB: Acc. 12502
Londen BL: 11556.bbb.51 [?]
comment: Het is onduidelijk of het ex. Londen BL een exemplaar van dezelfde druk is.

 
songs in this source (39)


2 drukken:


VrPrinsman1788DE VROLYKE PRINSMAN Zingende [...]Amsterdam / Koene, S. en W. / 178839DBNL.org books.google.nl
VrPrinsman1789DE VROLYKE PRINSMAN Zingende [...]Amsterdam / Koene, S. en W. / 1789 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.