Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

SpeelhofLG1666

auteurs:
een religieuze der derde orde van de heilige vader Franciscus (auteur)
[zuster vanden Kerchove] [?] (auteur)
[Denckt opden kerchove] [?] [naamspreuk] (auteur)
titel:                             HET II. DEEL VANDEN SPEEL-HOF DER LIEFDE GODTS, Ghemaeckt door eene Religieuse der DERDE ORDEN vanden HEYLIGHEN VADER FRANCISCUS. Tot meerder Glorie Godts. Staet op Noort-windt, ende komt Zuyt-windt, ende doorwaeyt mynen Hof, endelaet [!] syn wel-rieckende speceryen vloeyen. Cant. 4. v. [16]
adres: Tot Ghendt, by de Weduwe ende Hoirs van Jan vanden Kerchove. Anno 1666.
jaar: 1666
druk/uitgave:
Gent: Kerchove, weduwe en erven van Jan vanden (uitgave)
druk: [1]
collatie: 8° oblong: [A]4 B-O4
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 86
86 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek. Geestelijk liedboek met vrome liederen. Welke moeilijkheden moet de ziel overwinnen om tot God te komen? Een engel geeft de ziel goede raad en waarschuwt de ziel tegen de kracht van de zintuigen, tegen ondeugden en zonden, tegen de verleidingen van de wereld. Daarnaast bevat het liedboek ook kerstliederen, passieliederen en heiligenliederen.
literatuur: BCNI, 12353 / Catalogus Serrure 1873, 2844 / Huybens TCF, nr. 134 / Janssens-Aerts 1964, p. 362, 384-385 / Porteman 1997b / STCV / Vanderhaeghen 1858-1869, dl. II, nr. 894
gebruikt ex.: Gent UB: G 2494
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (2):
Gent UB: G 2494
privébezit: Gilbert Huybens, Leuven
ex./kopie Meertens:
3978 14 SpeelhofLG 1666 (fotokopie)
commentaar: Over de identificatie van de anonieme franciscaanse derde-ordelinge, zie Porteman 1997b. Aan de hand van een liederenhandschrift in de Gentse UB (Hs. 1401) kon de auteur van SpeelhofLG1666 worden geïdentificeerd. Hs. 1401 is namelijk van dezelfde auteur en draagt dezelfde titel als SpeelhofLG1666. In het handschrift staat de naamspreuk 'Denckt opden kerchove'.
Dit liedboek bevat twee approbaties. Een Franstalige approbatie staat op fol. A3v, gegeven te Gent, op 22 april 1650, door Piere Marchant. De Nederlandse approbatie staat op fol. O3r, gegeven te Gent, op 5 augustus 1666 (zestien jaar later dan de approbatie van Marchant) door H. Hesius.
Het eerste deel van de Speelhof zou volgens het voorwerk van SpeelhofLG1666 dertien jaar eerder, in 1653, zijn verschenen. Daarvan bleven geen exemplaren bewaard.

 
beschreven liederen uit deze bron (86)