Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Japix FR1681

auteur:
Japix, Gysbert (auteur)
titel:                             Friesche Rymlerye In trye dielen forschaet: d'Erste binne Ljeafd in Bortlycke Mingel-Deuntjes [...] Dy oorde druwck, mei ien twaede Diel forgreat.
adres: TO LEUWARD By Kerst Tjallings in Gerrit Heegslag, Boekforkaepers. 1681
jaar: 1681
druk/uitgave:
Leeuwarden: Tjallings, Kerst (uitgave)
druk: 2e vm
collatie: 4to 1#*-2*4 3*2 22*-3*4 24*2 A4(-A1,2) B-2G4 2#A-O4 P2
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 83
83 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek. Psalmberijmingen en andere liederen.
literatuur: Grijp 2003b
STCN/STCV: deze titel in de STCN of STCV (picarta.pica.nl)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 848 A 16
beschikbaar: scan (objects.library.uu.nl)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
ex./kopie Meertens:
3978 14q Japix (fotokopie)
Meertens Alg. Archief V.A. 264:45 [=fotokopie]
commentaar: Liederen in het Fries, met Nederlandse en Franse wijsaanduidingen. Eerste druk verscheen in 1668. Voor meer exemplaren, zie o.a. de STCN.

 
beschreven liederen uit deze bron (83)


2 drukken:


Japix FR1681Friesche Rymlerye In trye [...]Leeuwarden / Tjallings [...] / 168183DBNL.org objects.library.uu.nl
Japix FR1684Gysbert Japix Friesche [...]Leeuwarden / Tjallings [...] / 168483 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.