Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Berteloot VN1681

auteur:
Berteloot, Christiaen
titel:                             HET VERLOSTE NIEUPOORT VANDE BELEGERINGHE, GHESCHIEDT ANNO 1489. Speel-wys vertoont binnen de selve Stadt, op den 24. en 30. Junij 1681. Door de reden-rycke Ghilde van Onse Lieve Vrauwe Doorne-Croon des Noodt Godts, gheseyt, van Vroed-schepe-dinne, onder-houden binnen de selve Stadt. Door [...] Componist der selver Ghilde, in Dicht ghestelt Anno 1681.
adres: Tot Brugghe, ghedruckt by Maximiliaen Clouwet, ghezwooren Boeck-drucker, wonende inde Breydel-straette.
jaar: [1681]
druk/uitgave:
Brugge: Clauwet, Maximiliaen (uitgave)
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 1
1 beschreven in de Liederenbank
type: druk. toneelstuk.
exemplaren (1):
Parijs BN: YI-949

 
beschreven liederen uit deze bron (1)