Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Costerus BB1587

auteur:
Costerus, Franciscus (auteur)
titel:                             Het Boecxken Der Broederschap, Dat is: Vijf boecken der Christelijcker leeringhen, Voor de Broederschap der H. Maget Maria: Eerst int Latijn gheschreven door den E. Heere Franciscus Costerus, Doctoor inder Godtheydt, Priester der Societeyt Jesu: ende nu overgheset in onse Neder-duytsche tale
adres: T'antwerpen, By Christoffel Plantijn, s'Conincks Drucker. M.D.LXXXVII.
jaar: 1587
druk/uitgave:
Antwerpen: Plantijn, Christoffel (druk)
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 1
1 beschreven in de Liederenbank
type: druk. bron met o.m. enkele liederen.
STCN/STCV: deze titel in de STCN of STCV (anet.be)
gebruikt ex.: Antwerpen Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap: 3115 F 14
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (2):
Antwerpen UB: RG 3115 F 14
Gent UB: BIB.TH.004378
ex./kopie Meertens:
3978 FK Costerus BB1587 [fragment] (fotokopie)
commentaar: Niet in De Bruin & Oosterman 2001. Privilegie (f8r) gegeven in Brussel op 17 maart 1586. Ondertekend door S. de Grimaldi en geldig voor vier jaar.
In de STCV twee verschillende edd. 1587 bij dezelfde uitgever. Link naar de STCV is o.b.v. ex. Gent UB. Het is onduidelijk of ex. Antwerpen RG deze of de andere editie betreft.

 
beschreven liederen uit deze bron (1)


2 drukken:


Costerus BB1587Het Boecxken Der [...]Antwerpen / Plantijn, [...] / 15871 books.google.nl
Costerus BB1596Het Boecxken Der [...]Antwerpen / [Plantijn [...] / 15961 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.