Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Costerus BB1596

auteurs:
Costerus, Franciscus (auteur)
Berge, Godevaert vanden (vertaler)
titel:                             Het Boecxken Der Broederschap, Dat is: Vijf Boecken der Christelijcker leeringhen, Voor de Broederschap der H. Maghet Maria: Eerst int Latijn gheschreven door den Eer. Heere FRANCISCUS COSTERUS, Doctoor inder Godtheyt, Priester der Societeyt JESU: ende nu overgheset in onse Neder-duytsche taele, door M. Godevaert vanden Berge, B. inder Godtheyt
adres: T'Antwerpen, Inde Plantijnsche Druckerije, By de Weduwe, ende Jan Mourentorf. M.D.XCVI.
colofon: [I8v:] T'ANTWERPEN, INDE PLANTIINSCHE DRUCKERIIE, By de Weduwe, ende Jan Mourentorf. M.D.XCVI.
jaar: 1596
druk/uitgave:
Antwerpen: [Plantijn], Weduwe [van Christoffel] en Mourentorf, Jan [Moretus, Jan] (druk)
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 1
0 beschreven in de Liederenbank. 1 lied komt voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
type: druk. bron met o.m. enkele liederen. boek over christelijke leer
STCN/STCV: deze titel in de STCN of STCV (anet.be)
gebruikt ex.: Antwerpen Ruusbroecgenootschap 3115 F 13
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (2):
Antwerpen UB: RG 3115 F 13
Gent UB: BIB.TH.004151
ex./kopie Meertens:
3978 FK Costerus BB1596 [fragment] (fotokopie)
commentaar: Niet in De Bruin & Oosterman 2001. Op het titelblad wordt de naam vermeld van de vertaler. Met gratie en privilegie. Privilegie (d8r) dateert van 16 mei 1596, is gegeven in Brussel en werd ondertekend door S. de Grimaldi en I. de Buschere.
Voor meer exemplaren, zie o.a. de STCV.

 


2 drukken:


Costerus BB1587Het Boecxken Der [...]Antwerpen / Plantijn, [...] / 15871 books.google.nl
Costerus BB1596Het Boecxken Der [...]Antwerpen / [Plantijn [...] / 15961 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.