Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Gastoldi Ballet1649

authors:
Gastoldi, Giovanni Giacomo (componist)
Vanden Bossche in't veldt [naamspreuk]
title:                             BALLETTEN MET VYF SES EN ACHT STEMMEN. Door GIO. GIACOMO GASTOLDI, Ghestelt op Italiaensche Rijmen: Nu tot lof vanden Peys tusschen Spaignen ende Oraignien, En tot vermaeck van de Neder-landtsche jeught, Met Nederduytsche woorden verciert. Seer lieffelijck, vermaeckelijck, ende stichtelijck om singhen, Ende op alle soorten van Instrumenten te spelen. Noyt voor desen ghedruckt. CANTUS.
address: T'ANTWERPEN, By de Erfghenaemen van Peeter Phalesius, inden Coninck David. 1649.
year: 1649
druk/uitgave:
Antwerpen: Phalesius, erfgenamen van Peter (uitgave)
music: with musical notation (eenstemmig)
number of songs: 19
19 entered in the Dutch Song Database, of which 19 with musical notation
type: print. liedboek. Stemboekje voor cantus. Wereldlijke en geestelijke liederen naar aanleiding van de Vrede van Munster.
copy used: Antwerpen MPM: R 47.45
copies (1):
Antwerpen MPM: R 47.45
copy/repro. Meertens:
3978 FK Gastoldi Ballet (fotokopie)
comment: Muziek: Alleen lied 019 heeft tweestemmige muzieknotatie voor cantus en tenor.
niet in HM.

 
songs in this source (19)