Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Bussé GBB1664

author:
Bussé, Godefridus (auteur)
title:                             Het Gheestelyck Blom-hofken van Bethleem, Verciert met verscheyde schoone Liedekens, soo vanden Kers-nacht als andere: Op het Musieck ghekomponeert met twee Stemmen, Cantus ende Bassus: Seer profijtelijck aende siele, ende vermakelijck aenden Gheest. Gheplant door F. Godefridus Bussé Priester Religieus vande Ordre vanden H. Benedictus inde vermaerde Abdije van Afflighem
address: T'Antwerpen, By de Erf-ghenamen van Peeter Phalesius. Anno 1664.
year: 1664
druk/uitgave:
Antwerpen: Phalesius, erfgenamen van Peter (uitgave)
music: with musical notation (meerstemmig)
number of songs: 40
40 entered in the Dutch Song Database, of which 33 with musical notation
type: print. liedboek. Geestelijke liederen, waaronder kerstliederen.
literature: HM, 203 (Bussé 1664) / Huybens TCF, nr. 19 / Rasch 1980 / STCV
Scheurleer: 1213 (p. 74-1)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (anet.be)
copy used: Den Haag KB: 2 K 38
available: scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (3):
Brussel KB: III 31413 B (RP)
Den Haag KB: 2 K 38
Gent UB: Rés. 1097 (in STCV ws. foutief Rés. 1096)
copy/repro. Meertens:
3978 14 Bussé 1664 (fotokopie)
comment: De approbatie werd gegeven op 1 oktober 1663 door Joannes de Capua Can. Cath. Eccl. Antverp. Lib. Censor (p. 168).
Ex. Gent: Op de gedigitaliseerde steekkaarten van de Gentse UB en in het exemplaar heeft dit boek als signatuur R. 1097. In de STCV en de elektronische catalogus verwijst men naar dit boek d.m.v. Rés. 1096.

 
songs in this source (40)