Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

HsAntwSB 636783

title:                             Het Mengelmoes off De Versamelingh van veele hedendaegsche nieuwe dinghen Met Een deel nieuwghemaeckte Liedekens noyt voor desen in druck gheweest Beneffens De translatie off oversettinghe des boeckx gheintituleert De heerelycke ende vrolycke poeterye van desen tydt Vermeedert [sic] Met de dood van Lagachrist off Anders met de doodt van den Koninck van Ethiopien. A°. 1696.
year: 1696
dating: Datering op titelpagina
druk/uitgave:
music: without musical notation
number of songs: 179
179 entered in the Dutch Song Database
type: manuscript. liedschrift. Antwerps verzamelhandschrift.
literature: De Cooman & Meeus 2004, nr 34 / Molenaar 2014 / Molenaar 2018 / Molenaar 2019 / Van Heurck 1931
copy used: Antwerpen EHC: 636783 [C2-565 c]
available: scan (anet.ua.ac.be)
copies (1):
Antwerpen EHC: 636783 [C2-565 c]
comment: Dit handschrift bevat liederen en andere teksten.

 
songs in this source (179)