Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

ZeNachteg1623

authors:
Cats, Jacob (auteur)
Venne, J.P. van (auteur bijvoegsel)
title:                             ZEEVSCHE NACHTEGAEL ENDE Des selfs driederley ghesang [..] Hier is noch by-ghevought een Poëtisch werck ghenaemt Tafereel van Sinne-mal
address: TOT MIDDELBURGH, Ghedruckt by Jan Pietersz vande Venne, Cunst ende Boeck-vercooper, woonende op den hoeck vande nieuwe Beurse, inde Schildery-winckel, ANNO 1623
year: 1623
druk/uitgave:
Middelburg: Venne, Jan Pietersz. van de (druk)
collation: 4to *4 A-L4, 2*2 2A-G4 2H2, 3*2 3A-H4, 2*4 4A-N4
music: without musical notation
number of songs: 28?]
28 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
literature: Meertens & Verkruijsse 1982 (editie) / Porteman 2008, p.316 / Stronks 1996
Scheurleer: 2373 (p. 149-1)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (picarta.pica.nl)
available: scan (objects.library.uu.nl)
scan (books.google.nl)
scan (search.proquest.com)
available: full text (DBNL.org)
edition used: De facsimileuitgave Meertens & Verkruijsse 1982
copies (36):
Amsterdam Bibliotheca Philosophica Hermetica: 16170
Amsterdam UB: O 61-9412 (1) (olim 1999 G 15)
Amsterdam UB: O 62-8082 (1) (2) (olim 1026 C 26)
Amsterdam UB: OG 06-325:1-2
Amsterdam UB: OG 63-1912 (1) (olim 442 C 23)
Amsterdam UB: OG 77-1
Amsterdam VUB: XH.00090:4
Den Haag GA: Hgst 1276:4-5
Den Haag KB: 10 H 23
Den Haag KB: 1350 D 9 (alleen het Sinne-mal?, zie scan)
Den Haag KB: 26 G 13 [elders genoteerd als: 26 F 13]
Den Haag KB: 765 D 10
Gent UB
Gent UB: BIB.ELS.003224
Groningen UB: 'EP'EP E- 2
Haarlem NHA Oude Boekerij: 84 H 43
Leiden UB: 1018 B 4
Leiden UB: 1018 C 11:1-2
Leiden UB: 1018 C 26:3-4
Leiden UB: 1018 E 11:1-2
Leiden UB: 1019 C 18
Leiden UB: 1203 B 17
Leiden UB: 708 B 15
Londen BL: 11556.i.25
Middelburg ZB: KLUIS 1028 A 22
Middelburg ZB: KLUIS 1062 B 21
Middelburg ZB: KLUIS 1062 B 7
Middelburg ZB: KLUIS 1103 K 1
Middelburg ZB: KLUIS 1110 C 10
Middelburg ZB: KLUIS 1110 C 9
Middelburg ZB: KLUIS 1110 E 20 (zonder tafereel...)
Utrecht UB: 132 B 4:12 (zonder Tafereel...)
Utrecht UB: LB-KUN: RAR LMY ZEEUSCHE 1
Utrecht UB: Moltzer 2c 3 (zonder tafereel)
Utrecht UB: Z qu.224
Wolfenbüttel HAB: A: 3.2.3 Poet.
comment: Aan de Zeeuwse Nachtegaal is het Tafereel van Sinne-mal van Adriaen vande Venne toegevoegd.

 
songs in this source (28)


2 drukken:


ZeNachteg1623ZEEVSCHE NACHTEGAEL ENDE Des [...]Middelburg / Venne, [...] / 162328?]DBNL.org objects.library.uu.nl
ZeNachteg1633ZEEVSCHE NACHTEGAEL ENDE Des [...]Amsterdam / Jacobsz., [...] / 163324 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.