Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

VrGezAZ(2)1780

titel:                             HET VROLYK GEZELSCHAP OP AMSTELS ZANGBURG, Zich diverteerende met het Zingen van verscheide fraaye zinryke en vrolyke AIRTJES. BESTAANDE IN MINNE- HERDERS- DANS EN BRUILOFTSZANGEN, &c. TWEEDE DEEL. Nimmer voor deeze gedrukt
adres: TE AMSTERDAM, By BERNARDUS SCHUURMAN, Boekverkooper in de oude Lelystraat, het vierde huis van de Heeregragt 1780.
jaar: 1780
druk/uitgave:
Amsterdam: Schuurman, Bernardus (uitgave)
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 75
79 beschreven in de Liederenbank
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. liedboek. Bevat alle in de titel genoemde genres, maar vooral veel bruiloftsliederen.
literatuur: Schl, p. 226
Scheurleer: 3511 (p. 226-1)
STCN/STCV: deze titel in de STCN of STCV (picarta.pica.nl)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (2):
Amsterdam UB: O 61-6429[:2]
Gent UB: BL 7686
commentaar: Eerste druk 1761.
Dit tweede deel bevat met eigen katernering, na fE5: Chansons nouvelle. Hierin 23 Franstalige liederen.
De STCN beschrijft de 2 delen samen.

 
beschreven liederen uit deze bron (79)


1 drukken:


VrGezAZ(2)1780HET VROLYK GEZELSCHAP OP [...]Amsterdam / Schuurman [...] / 178075DBNL.org books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.