Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

DeNIKlj1780

author:
Verbeek, Jan [of Klein Jan, de tweede] (samensteller)
title:                             De nieuwe Klein Jan, of De vermakelyke tyd-verdryver. Inhoudende alle de Plezierigste en Nieuw uitgekomene Gezangen, Drink-Liederen, enz.
address: t'Amsterdam, gedrukt by de Erve de Wed: JACOBUS VAN EGMONT: Op de Reguliers Breê-Straat.
year: [1780 ca.]
druk/uitgave:
Amsterdam: Egmont, J. van (Wed. Erve) (druk)
print: 4
music: without musical notation
number of songs: 54
68 entered in the Dutch Song Database
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. liedboek.
literature: Schl, p. 207 / Van Vliet 2007
Scheurleer: 3233 (p. 207-2)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (picarta.pica.nl)
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
copies (6):
Amsterdam UB: O 61-8922
Den Haag KB: 5 C 23
Den Haag KB: 843 C 23
Gent UB: BL 7401
Leiden UB: 1197 G 88
Londen BL: 11555.aa.35
comment: Van Vliet 2007: De liedjeszanger Klein Jan verkocht liedbladen, maar ook gebundelde liedjes, vaak uitgegeven door de boekverkoper Jacob van Egmont 'uit de Regulierbreestraat, die net als zijn erfgenamen alom bekend stond om zijn bundels met minneliedjes.'

 
songs in this source (68)


2 drukken:


DeNIKlj1780De nieuwe Klein Jan, of De [...]Amsterdam / Egmont, [...] / [1780 ca.]54 books.google.nl
DeNIKlj17xxDe NIEUWE KLEIN JAN, OF DE [...] 17xx54 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.