Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Groenewegen LofzangenIsr1752

auteurs:
Groenewegen, Johannes (auteur)
Groenewegen, Jacobus (co-auteur )
titel:                             DE LOFZANGEN ISRAELS Waar onder de Heere woont. Zynde Eenige Geestelyke LIEDEREN. [deel 1]
adres: TE GORINCHEM by TEUNIS HORNEER, Boekdrukker en Boekverkoper in de Hoogstraat
jaar: 1752
druk/uitgave:
Gorinchem: Horneer, T. (druk)
collatie: 8° ?8 A-H8 I4 *4 (*4 blank)
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 40
40 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek.
literatuur: Ros 1999 / Schl, pII26 / Van Asselt 1997
Scheurleer: 4339 (p. 26-1)
STCN/STCV: deze titel in de STCN of STCV (data.cerl.org)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
exemplaren (1):
Den Haag KB: 174 C 5
commentaar: Op p. 135 is een inventaris opgenomen van 'Boeken by TEUNIS HORNEER Gedrukt, of waar van hy het recht van Copie verkregen heeft.' Na deze lijst volgt nog een lied (nr. 040). Ros 1999: In de tweede druk wordt een 'aanhangsel' met 10 liederen bijgevoegd. In de derde druk worden er 16 liederen toegevoegd. Ook verscheen er een tweede deel in 1755 met 32 liederen, zie Groenewegen LofzangenIsr(2)1755.
Over de relieuze overtuiging van Groenewegen zie o.a. Van Asselt 1997.

 
beschreven liederen uit deze bron (40)


7 drukken:


Groenewegen LofzangenIsr1752DE LOFZANGEN ISRAELS Waar [...]Gorinchem / Horneer, T. / 175240DBNL.org books.google.nl
Groenewegen LofzangenIsr1757DE LOFZANGEN ISRAELS Waar [...]Gorinchem / Horneer, Teunis / 175766] books.google.nl
Groenewegen LofzangenIsr1820De lofzangen Israels [...]Amsterdam / Koene, B. / 1820 books.google.nl
Groenewegen LofzangenIsr1861DE LOFZANGEN ISRAELS, [...]'s-Gravenhage / Golverdin [...] / 186143 books.google.nl
Groenewegen LofzangenIsr1861aDE LOFZANGEN ISRAELS, [...]Amsterdam / Höveker, H. / 186140 books.google.nl
Groenewegen LofzangenIsr1871De lofzangen Israels, [...]Amsterdam / Linden, [...] / 187155 books.google.nl
Groenewegen LofzangenIsr1879DE LOFZANGEN ISRAELS, [...]Amsterdam / Linden, [...] / 187957 ca.] hdl.handle.net
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.