Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

HsUtUB MSo7

author:
Spriet, Pieter (samensteller)
title:                             Handschrift Spriet
year: [1760 ca.]
druk/uitgave:
collation: 122 p.
music: with musical notation (eenstemmig)
number of songs: 235
236 entered in the Dutch Song Database, of which 236 with musical notation
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: manuscript. instrumentale bron. speelmuziek. Verzameling volksliederen, dansen en marsen.
literature: Repertorium Vlam, III1
copy used: Utrecht UB: Hs. 20 A 9
available: scan (objects.library.uu.nl)
copies (1):
Utrecht UB: Hs. 20 A 9 (olim LB-MUZ Rar MSo-7)
comment: Datering o.b.v. Bibliotheekcatalogus UB Utrecht: "Datering ontleend aan aantekening in 20ste-eeuws handschrift op keerzijde titelp."
Op muziekpapier, gedrukt bij Pieter Spriet te Amsterdam: te Amsterdam by Pieter Spriet, Boekverkooper in de Tak Steeg werde deese en Meer andere musiek papiere verkogt.
Aan het eind van de verzameling muziekstukjes is een alfabetisch register opgenomen met de bijbehorende toonsoorten. Daarna staat genoteerd: "Volgens Ledeboer Alph naamlijst was Pieter Spriet te Amsterdam werkzaam als Boekverk. 1756-1771".

 
songs in this source (236)