Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Burg Mengelzangen1717

author:
Burg, Hermanus van den (samensteller)
title:                             MENGELZANGEN. TWEEDE DRUK, Op de helft vermeerdert. Met Muzyk van voornaame Meesteren
address: TE AMSTELDAM, By HENDRIK BLANK, 1717
year: 1717
druk/uitgave:
Amsterdam: Blank, Hendrik (druk)
print: 2
music: with musical notation (eenstemmig)
number of songs: 181
193 entered in the Dutch Song Database, of which 148 with musical notation
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. liedboek.
Scheurleer: 3078 (p. 197-2)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (picarta.pica.nl)
copy used: Leiden INL
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
comment: Vermeerderde herdruk van de 'Gezangen' van Van den Burg uit 1713. Een mogelijke reden hiervoor wordt gegeven in het 'aan den leezer en zanger' en in de 'tweede noodiging' : er verschenen roofdrukken van de Gezangen onder Van den Burgs' naam; minstens twee in Amsterdam door H. Bosch en in Leiden door Gillis Knotter. Om zich voor nog meer roofdrukken te behoeden nam Van den Burg een 'Privilegie' op in Mengelzangen. Mochten Bosch en Knotter nadien binnen vijftien jaar nog belangstelling hebben gehad voor het illegaal herdrukken dan zou hen dat op een boete van drieduizend gulden komen te staan.

 
songs in this source (193)


2 drukken:


Burg GZ1713GEZANGENAmsterdam / Heems, M. van / 1713105 books.google.nl
Burg Mengelzangen1717MENGELZANGEN. TWEEDE DRUK, Op [...]Amsterdam / Blank, Hendrik / 1717181DBNL.org books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.