Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Burg Mengelzangen1717

auteur:
Burg, Hermanus van den (samensteller)
titel:                             MENGELZANGEN. TWEEDE DRUK, Op de helft vermeerdert. Met Muzyk van voornaame Meesteren
adres: TE AMSTELDAM, By HENDRIK BLANK, 1717
jaar: 1717
druk/uitgave:
Amsterdam: Blank, Hendrik (druk)
druk: 2
muziek: met muzieknotatie (eenstemmig)
aantal liederen: 181
193 beschreven in de Liederenbank, waarvan 148 met muzieknotatie
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 3078 (p. 197-2)
STCN/STCV: deze titel in de STCN of STCV (picarta.pica.nl)
gebruikt ex.: Leiden INL
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (10):
Amsterdam KNAW: AB G 480 s
Amsterdam UB: O 61-5216
Amsterdam UB: OK 62-9541
Amsterdam UB: Toonkunst 208-H-18
Den Haag KB: 12 K 14
Den Haag KB: 8 E 2
Den Haag NMI: 12 L 42
Leiden INL: zonder signatuur
Leiden UB: 708 F 19
Londen BL: Music Collections B.6
commentaar: Vermeerderde herdruk van de 'Gezangen' van Van den Burg uit 1713. Een mogelijke reden hiervoor wordt gegeven in het 'aan den leezer en zanger' en in de 'tweede noodiging' : er verschenen roofdrukken van de Gezangen onder Van den Burgs' naam; minstens twee in Amsterdam door H. Bosch en in Leiden door Gillis Knotter. Om zich voor nog meer roofdrukken te behoeden nam Van den Burg een 'Privilegie' op in Mengelzangen. Mochten Bosch en Knotter nadien binnen vijftien jaar nog belangstelling hebben gehad voor het illegaal herdrukken dan zou hen dat op een boete van drieduizend gulden komen te staan.

 
beschreven liederen uit deze bron (193)


2 drukken:


Burg GZ1713GEZANGENAmsterdam / Heems, M. van / 1713105 books.google.nl
Burg Mengelzangen1717MENGELZANGEN. TWEEDE DRUK, Op [...]Amsterdam / Blank, Hendrik / 1717181DBNL.org books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.