Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Tuinman MSG1709

author:
Tuinman, Carolus
title:                             MENGEL-STOFFE van Veelerlei stichtelijke GEZANGEN op Verscheide, zo Oude als Nieuwe, Toonen en Psalm-wijzen. Door CAROLUS TUINMAN, Predikant tot Middelburg, in Zeeland. Deze tweede druk is met verscheide Liederen merkelijk vermeerdert, en op Musijk-Noten gestelt.
address: TOT UTRECHT, By WILLEM BROEDELET, Boekverkooper, 1709
year: 1709
druk/uitgave:
Utrecht: Broedelet, Willem (druk)
print: 2
music: with musical notation
number of songs: 133
133 entered in the Dutch Song Database, of which 56 with musical notation
type: print. liedboek.
literature: Schl, p91
Scheurleer: 1489 (p. 91-1)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (picarta.pica.nl)
available: scan (objects.library.uu.nl)
scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (5):
Amsterdam UB: OK 04-87
Amsterdam VUB: XP.05745:1
Haarlem NHA Oude Boekerij: 84 G 23
Londen BL: Music. A.868.rr
Utrecht UB: EAG 577
comment: De vroegst bekende druk is deze tweede druk uit 1709. Volgens Scheurleer verscheen de eerste druk vermoedelijk in 1697.

 
songs in this source (133)


2 drukken:


Tuinman MSG1709MENGEL-STOFFE van Veelerlei [...]Utrecht / Broedelet [...] / 1709133DBNL.org objects.library.uu.nl
Tuinman MSG1725Mengel-Stoffe van Veelerlei [...]Utrecht / Poolsum, [...] / 1725138 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.