Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

HsEnkhuizen

titel:                             Handschrift Enkhuizen
jaar: [1659, na][voor 1703 ca.?]
druk/uitgave:
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 48
53 beschreven in de Liederenbank, waarvan 53 met muzieknotatie
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: handschrift. instrumentale bron. Het muziekdeel bestaat uit 2 delen, van elkaar gescheiden door blanco pagina's: een deel met luittabulaturen dat 9 stukken voor luit bevat en een 2e deel met circa 39 eenstemmige instrumentale stukjes in gewoon notenschrift. Gezien de ligging kunnen die bedoeld zijn voor viool of hobo. Sommige stukjes staan in de bassleutel. Bij de meeste ontbreken de maatstrepen.
literatuur: Burgers & Grijp & Robinson 2016
ex./kopie Meertens:
3978 12c 18e Sliedregt
commentaar: Signalering handschrift door Cor van Sliedregt. Informatie gedeeltelijk overgenomen uit de archiefbeschrijving van het Westfries Archief.
Muziekhandschrift ingebonden bij een "register met werk- en ambachtslieden en leveranciers voor schepen. Op de buitenkant staat geschreven: "Thema Boek beginnende met den 18e december 1703". De schrijver van het register is waarschijnlijk een ander dan de schrijver van de muzieknotaties. Het muziekdeel kan dan ook een andere datering hebben.
Het handschrift bevat een enigszins inaccurate afbeelding van een luit met een stemtabel, op de normale, renaissance-manier gestemd, met in totaal 11 koren (zie Burgers & Grijp & Robinson 2016, 308-309). Een inscriptie 'andreas van vossen / jungatur cum / margaretha vesterman' bevat de namen van een echtpaar dat in Enkhuizen trouwde in 1659. Ook de in luittabulatuur opgenomen melodie├źn lijken te wijzen op een datering in of na het midden van de 17e eeuw: zo werd Sarabande pinel populair in 1643.

 
beschreven liederen uit deze bron (53)