Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Oranjeboom1788

title:                             DE VAN DEN HEMEL AFGEBEEDEN DOOR GOD TOT HEDEN BEWAARDEN EN BESCHERMDEN, IN ALLE VERDRUKKING, EERLOOZE MISHANDELINGEN EN BITSE VERSMADINGEN, NOG BLOEIËNDEN [!] ORANJE-BOOM OF VERZAMELING VAN EENIGE LIEDEREN [...]. eerste [tweede] stukje
address: Alom te bekoomen voor de welmeenende in Nederland
colophon: [96:] Zyn te bekomen, in 's Hage, by J.F. JACOBS DE AGE.
year: [1788 ca.]
druk/uitgave:
's-Gravenhage: Jacobs de age, J.F. (uitgave)
collation: 8vo oblong A-D, F8
music: without musical notation
number of songs: 79
79 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. Orangistische liederen.
Scheurleer: 3588 (p. 231-2)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (picarta.pica.nl)
copy used: Den Haag KB: 532 K 13
available: scan (resolver.kb.nl)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (7):
Amsterdam UB: Obr. 2593
Den Haag GA: Hgst 2708
Den Haag KB: 532 K 13
Den Haag KB: 6 G 1
Gent UB: BIB.BL.008678 [alleen 2e stukje, met eigen ttlp.]
Londen BL: 11555.aa.39
Utrecht UB: Rariora Z oct.2643
comment: Uitgegeven in of na 1788.
De verschillende exemplaren zijn niet allemaal gelijk van opbouw: ze bevatten niet allemaal dezelfde katernen en dus ook niet dezelfde liederen. Zie de STCN voor meer informatie. Voor de liederenbank is gebruik gemaakt van het exemplaar Den Haag KB: 532 K 13. Het eerste deel hiervan bestaat uit 2 'stukjes' liederen met doorlopende paginering (1-78). Het tweede deel (zonder titelpagina) heeft de titel 'Het vervolg van den nog bloejenden Oranje-boom, of verzameling van liederen, op de blyde inkomst van zyne doorl. Hoogh. en haare koninglyke hoogheid, en vorstelyke telgen, in 's Hage.' De paginanummering van de delen sluit niet goed op elkaar aan: na pagina 78 volgen 2 pagina's register en dan p65 ev.
Het exemplaar te Gent UB bevat alleen het tweede stukje en het Vervolg, dus katern C etc. met een voorgevoegde eigen titelpagina:
DE VAN DEN HEMEL AFGEBEEDEN DOOR GOD TOT HEDEN BEWAARDEN EN BESCHERMDEN, IN ALLE VERDRUKKING, EERLOOZE MISHANDELINGEN DEN BITSE VERSMADINGEN, NOG BLOEIëNDEN [!] ORANJE-BOOM; OF VERZAMELING VAN EENIGE LIEDEREN, Ten dienste en gebruik der waare Ouwerwetse Patriotten, Beminnaars van Prins WILLEM de VYFDE, EN 'T DOORLUGTIG ORANGEHUIS: [..] Tweede Stukje.

 
songs in this source (79)


2 drukken:


Oranjeboom1786DE VAN DEN HEMEL AFGEBEEDEN, [...] [1786]34 books.google.nl
Oranjeboom1788DE VAN DEN HEMEL AFGEBEEDEN [...]'s-Gravenhage / Jacobs de [...] / [1788 ca.]79DBNL.org resolver.kb.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.