Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Elsland Gez1723

auteur:
Elsland, Jan van (auteur)
titel:                             JAN VAN ELSLANDS GEZANGEN, Of het vrolyk Gezelschap der NEGEN ZANGGODINNEN. Kweelende en speelende, op zeer aangenaame uitgezochte Muzikaale toonen, verscheide Zangstoffen: tot verversinge en verkwikkinge der hedendaagsche zangminnende Herten. Den tweeden Druk, vermeerderd met verscheide nieuwe Stukjes en Plaatjes. Alle op de G sleutel gesteld
adres: TE HAARLEM, Gedrukt by de Wed: Hermanus van Hulkenroi, en Zoon Aäron van Hulkenroi, Ao. 1723
jaar: 1723
druk/uitgave:
Haarlem: Hulkenroi, Wed. Hermanus van
Haarlem: Hulkenroi, Aäron van
druk: 2
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 73
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 3074 (p. 197-1)
STCN/STCV: deze titel in de STCN of STCV (data.cerl.org)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
exemplaren (3):
Den Haag KB: 8 E 17
Gent UB: BL 7830
Haarlem NHA Oude Boekerij: 72 F 32 [volgens collections.tresoar.n (2016:)l 72 K 32

 


9 drukken:


Elsland Gez1713Het Vrolyk GEZELSCHAP Der [...]Amsterdam / Egmont, [...] / 171356 books.google.nl
Elsland Gez1716Het Vrolyk GEZELSCHAP Der [...]Amsterdam / Egmont, [...] / 171656
Elsland Gez1717GEZANGEN, OF HET VROLYK [...]Haarlem / Hulkenroy [...] / 171777 books.google.nl
Elsland Gez1723JAN VAN ELSLANDS GEZANGEN, Of [...]Haarlem / Hulkenroi [...] / 172373 books.google.nl
Elsland Gez1724Het Vrolyk GEZELSCHAP Der [...]Amsterdam / Egmont, [...] / 172456 books.google.nl
Elsland Gez1730GEZANGEN, Of het vrolyk [...]Haarlem / Hulkenroy [...] / 173086 books.google.nl
Elsland Gez1734Het Vrolyk GEZELSCHAP Der [...]Amsterdam / Egmond, [...] / 173456 books.google.nl
Elsland Gez1738GEZANGEN, Of het vrolyk [...]Haarlem / Hulkenroy [...] / 1738106DBNL.org books.google.nl
Elsland Gez1760HET VROLYK GEZELSCHAP DER [...]Amsterdam / Egmont, [...] / [1759-1787]56 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.