Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Haecht Ps1647

auteur:
Haecht, W. van (auteur)
titel:                             DE CL PSALMEN DAVIDS, in Nederduytschen Dichte gestelt DOOR WILLEM van HAECHT. mitsgaders De Lof-sangen, Hymnen ende Geestelycke Liederen, soo de Christelycke Gemeynten (de Confessie van Ausborch in de Nederlanden toe-gedaen) syn gebruyckende. De alder-laetste Editie.
adres: t'Amstelredam, Bij Jan Janssen Boeckverkooper op 'tWater, inde Passkaert. Anno 1647.
jaar: 1647
druk/uitgave:
Amsterdam: Janssen, Jan (uitgave)
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen:
0 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek. psalmen
literatuur: HM, 145 (Van Haecht 1647a)
Scheurleer: 318 (p. 21-2)
STCN/STCV: deze titel in de STCN of STCV (data.cerl.org)
beschikbaar: scan (search.proquest.com)
exemplaren (1):
Den Haag KB: 2 H 21:1

 


10 drukken:


Haecht Ps1579De CL. Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / 1579219
Haecht Ps1582De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Conincx, [...] / 1582226 books.google.nl
Haecht Ps1583De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Coninx, [...] / 1583226DBNL.org
Haecht Ps1611DE CL Psalmen Davids in [...]Leiden / Marcus, Jacob / 1611268 search.proquest.com
Haecht Ps1633aDe CL Psalmen DAVIDS, in [...]Amsterdam / Ravenstey [...] / 1633274 books.google.nl
Haecht Ps1633bDe CL Psalmen DAVIDS in [...]Amsterdam / Jansz., Jan / 1633274 search.proquest.com
Haecht Ps1647DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Janssen, Jan / 1647 search.proquest.com
Haecht Ps1648Geestelijck Handt-boeck. [...]Amsterdam / 1648[262?] search.proquest.com
Haecht Ps1669DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Plaet, B. [...] / 1669 search.proquest.com
Haecht Ps1675aDE CL PSALMEN Des Propheten [...]Amsterdam / Jonge, [...] / 1675300 search.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.