Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Lodenstein US1679

author:
Lodenstein, J. van (auteur)
title:                             UIT-SPANNINGEN, Behelsende Eenige Stigtelyke Liederen en andere Gedigten. Verdeeld in vier Deelen: I. Bybel-stoff: of Bedenckingen over, en Uytbreydingen van eenige plaatsen der H. Schrifture of Psalmen. II. Aandagten over Bysondere Geestlijcke Stoffen. III. Stigtelijcke Invallen op verscheydene Voorvallen. IV. Boetdigten, Ende een Aanhangsel van verscheydene so in d'ordre overgeslagene, als andre. In desen tweeden Druk met verscheydene Gesangen vermeerdert.
address: Tot UTRECHT, By Willem Clerck, Boeckdrucker en Boekverkoper op de Neude. 1679.
year: 1679
druk/uitgave:
Utrecht: Clerck, W.
print: 2 vm.
collation: 8o *8 A-2A8 2B4
music: without musical notation
number of songs: 130
5 entered in the Dutch Song Database. 126 songs are included in an earlier/other edition of this source
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. liedboek.
literature: Trimp 1987, p211
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (picarta.pica.nl)
available: scan (search.proquest.com)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
comment: Op de pseudotitelpagina's van deel 2 en 3 gedateerd op 1678 i.p.v. 1679.
Met 5 liederen vermeerderd t.o.v. de eerste druk uit 1676. Enkele liederen hebben meer wijsaanduidingen dan in de eerste druk.

 
songs in this source (5)


20 drukken:


Lodenstein US1676UYT-SPANNINGEN, behelsende [...]Utrecht / Clerck, Willem / 1676124DBNL.org search.proquest.com
Lodenstein US1679UIT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Utrecht / Clerck, W. / 1679130 search.proquest.com
Lodenstein US1681aUYT-SPANNINGEN, behelsende [...]Amsterdam / Boekholt, [...] / 1681 books.google.nl
Lodenstein US1681bUYT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Utrecht / Clerck, [...] / 1681138 search.proquest.com
Lodenstein US1683bUYT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Boekholt, [...] / 1683 search.proquest.com
Lodenstein US1695UYT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1695138 books.google.nl
Lodenstein US1703aUYT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1703139?] books.google.nl
Lodenstein US1713UYT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1713 books.google.nl
Lodenstein US1721[UYT-SPANNINGEN] Behelsende [...]Amsterdam / Visscher, [...] / 1721 books.google.nl
Lodenstein US1727UYTSPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Visscher, Evert / 1727139DBNL.org books.google.nl
Lodenstein US1733UYTSPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Visscher, Evert / 1733 books.google.nl
Lodenstein US1735UYTSPANNINGEN, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, J. / [1735 ca.] books.google.nl
Lodenstein US1739UYTSPANNINGEN, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, J. / [1739+] books.google.nl
Lodenstein US1743Uytspanningen, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, [...] / 1743138 books.google.nl
Lodenstein US1752Uytspanningen, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, [...] / 175299 objects.library.uu.nl
Lodenstein US1760Uytspanningen, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, J. / 1760 books.google.nl
Lodenstein US1769Uytspanningen, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, J. / 1769 books.google.nl
Lodenstein US1780Uytspanningen, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, J. / 1780 books.google.nl
Lodenstein US1857Uytspanningen, BEHELZENDE [...]Nijmegen / Haspels, D.J. / 1857 books.google.nl
Strengholt & Ros 2005Jodocus van Lodenstein, [...]Utrecht / 2005DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.