Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Heeroma 1966

author:
Heeroma, K. (editeur)
title:                             Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift, met medewerking van C.W.H. Lindenburg. Dl. 1. Leidse drukken en herdrukken uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, grote reeks 4.
year: 1966
druk/uitgave:
Leiden
number of songs:
0 entered in the Dutch Song Database
type: print. editie/secundaire literatuur.
available: full text (DBNL.org)

 


2 drukken:


HsGruuthuseGruuthuse-handschriftBrugge / 1390 - 1400157 www.kb.nl
Heeroma 1966Liederen en gedichten uit het [...]Leiden / 1966DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.