Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Schl

authors:
Scheurleer, D.F. (samensteller)
Rasch, R. (co-auteur)
title:                             Nederlandsche Liedboeken: lijst der in Nederland tot het jaar 1800 uitgegeven liedboeken. Ongewijzigde herdruk met een voorwoord van R. Rasch. Utrechtse herdrukken 15.
year: 1912 (1977)
druk/uitgave:
Utrecht
print: 1
number of songs:
0 entered in the Dutch Song Database
type: print. editie/secundaire literatuur. Bibliografie (meestal 1 vindplaats per druk). Liedboeken gedrukt in Nederland.
copy used: 3978 1 c A Alg/Bibl.
copy/repro. Meertens:
3978 1 c A Alg/Bibl.
comment: In 1977 verscheen een ongewijzigde herdruk, met een voorwoord van Rudi Rasch, bij HES publishers, Utrecht.