Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

ZaSpOef(2)1735

title:                             TWEEDE DEELTJE Van de ZANG- EN SPEEL-OEFFENING, Zeer dienstig voor die zig aan den Zang of Speelkunst begeeven. Waar by gevoegd zyn eenige fraaije Zang-Stukjes.
address: TE HAARLEM, By IZAAK van HULKENROY, Boekdrukker aan de Markt in de Konings Hulk, 1735.
year: 1735
druk/uitgave:
Haarlem: Hulkenroy, I. van
music: with musical notation (eenstemmig)
number of songs: 16
16 entered in the Dutch Song Database, of which 16 with musical notation
type: print. liedboek. Het boekje begint met oefeningen voor de viool en de cimbaal of het hakkebord en algemene muziektheorie, waarna vanaf p17 de stukken volgen.
Scheurleer: 2943 (p. 188-2)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (data.cerl.org)
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
copies (3):
Amsterdam UB: O 61-9684:2
Amsterdam UB: Toonkunst 212-D-19:3
Den Haag KB: 5 D 23 (ontbr. f2?)
comment: Scheurleer beschrijft de twee delen samen.
De tweede druk van het eerste deel van dit boekje verscheen eveneens in 1735, de derde in 1745 of later (zie ZaSpOef(1)1745). Dit tweede deel werd herdrukt in 1777 (Scheurleer 2945 en 3132).

 
songs in this source (16)


2 drukken:


ZaSpOef(2)1735TWEEDE DEELTJE Van de ZANG- [...]Haarlem / Hulkenroy [...] / 173516 books.google.nl
ZaSpOef(2)1777TWEEDE DEELTJE Van de ZANG- [...]Haarlem / Hulkenroy [...] / 177720 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.