Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Haecht Ps1633a

auteur:
Haecht, Willem van (auteur)
titel:                             De CL Psalmen DAVIDS, in Nederduytschen Dichte gestelt DOOR WILLEM van HAECHT. Mitsgaders: De Lof-sanghen, Hymnen ende Geestelijcke Liederen, soo de Christelijcke Gemeynten (de Confessie van Ausborgh in de Neder-landen toe-gedaen) zijn ghebruyckende. De alder-laetste Editie.
adres: T' AMSTELREDAM, Ghedruckt by Paulus Aertsz: van Ravensteyn. Anno m d c xxxiii.
jaar: 1633
druk/uitgave:
Amsterdam: Ravensteyn, P.A. van
druk: De alder-laetste editie
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 274
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek.
literatuur: HM, 104 (Bib/Van Haecht 1633a)
Scheurleer: 317 (p. 21-2)
STCN/STCV: deze titel in de STCN of STCV (data.cerl.org)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (7):
Amsterdam UB: K 61-1163 (2) (olim 381 E 4:2)
Amsterdam UB: O 06-1777
Amsterdam UB: O 63-6032 (2) (olim 371 E 1:2)
Brussel KB: Fétis 1.485 A (RP)(alleen de psalmen)
Den Haag MMW: 103 G 020:2
Gent UB? (1 van de 2 edd. 1633)
Nürnberg SB: Solg. 50. 8o [opgave HM]
commentaar: STCN: 'Appears in various editions of Bible, Bible Dutch Luther'.
Er verschenen 2 edities in 1633.
Op fG1r begint 'Het tweede Deel, Inhoudende de Lof-zanghen oft Hymnen, Ende de Lof-zanghrn oft Hymnen, Ende de Geestelijcke Liederen'. Hierin 124 liederen (opgave o.b.v. register)

 


10 drukken:


Haecht Ps1579De CL. Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / 1579219
Haecht Ps1582De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Conincx, [...] / 1582226 books.google.nl
Haecht Ps1583De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Coninx, [...] / 1583226DBNL.org
Haecht Ps1611DE CL Psalmen Davids in [...]Leiden / Marcus, Jacob / 1611268 search.proquest.com
Haecht Ps1633aDe CL Psalmen DAVIDS, in [...]Amsterdam / Ravenstey [...] / 1633274 books.google.nl
Haecht Ps1633bDe CL Psalmen DAVIDS in [...]Amsterdam / Jansz., Jan / 1633274 search.proquest.com
Haecht Ps1647DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Janssen, Jan / 1647 search.proquest.com
Haecht Ps1648Geestelijck Handt-boeck. [...]Amsterdam / 1648[262?] search.proquest.com
Haecht Ps1669DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Plaet, B. [...] / 1669 search.proquest.com
Haecht Ps1675aDE CL PSALMEN Des Propheten [...]Amsterdam / Jonge, [...] / 1675300 search.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.