Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Vleeschoudere GeKo1663

author:
Vleeschoudere, Peter de
title:                             GHEESTELYCK KONINGHSKEN, Singende altyd even-bly-moedigh, soo in vuyl, als in schoon weder, dat is, soo in droefheyd als in blydschap, LOF-SANGHEN [...] AEN DEN OPPERSTEN [...] HEER ENDE KONINGH VAN HEMEL [...] In 't licht ghebrocht door den Eerw. Heer ende [...] Heer Peeter de Vleschoudere, [...] Pastoor van Ter-Alphene
address: Tot Brussel, By Guilliam Scheybels, ghezworen Drucker, in de Korte-Ridders-straet in S. Jan-Baptist. 1663.
year: 1663
druk/uitgave:
Brussel: Scheybels, Guilliam
music: without musical notation
number of songs: 126
126 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
literature: Huybens TCF, nr. 150
copies (1):
privé-bezit

 
songs in this source (126)