Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

AmVreugdestr(1)1654b

title:                             Amsterdamsche Vreughde-Stroom, Bestaande In zoete, vrolijcke ende aengename nieuwe Deuntjes ende aerdighe toontjes, gevloeyt uyt het breyn van verscheydene Min-lievende Gheesten. Noyt voor desen meer in 't licht gesien. EERSTE DEEL
address: t' Amstelredam, Gedruckt by Cornelis Jansz. Stichter, Boeck-drucker en Boeck-verkoper, woonende inde Nieuwe Lely straet. 1654.
year: 1654
druk/uitgave:
Amsterdam: Stichter, C.J.
music: with musical notation
number of songs:
0 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (picarta.pica.nl)
available: scan (books.google.nl)
copies (1):
Amsterdam UB: OK 62-6624 (1) (olim 1221 J 27)
comment: De STCN beschrijft de 2 delen samen.

 


4 drukken:


AmVreugdestr(1)1654Amsterdamsche [...]Amsterdam / Vinckel, J / 1654101 books.google.nl
AmVreugdestr(1)1654bAmsterdamsche [...]Amsterdam / Stichter, C.J. / 1654 books.google.nl
AmVreugdestr(1)1655Amsterdamsche [...]Amsterdam / Stichter, [...] / 1655101DBNL.org
AmVreugdestr(1)1656Amsterdamsche [...]Amsterdam / Wees, [...] / 1656 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.