Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

HsPaFC CFL_OBL-261

title:                             [liederen bijgeschreven in een exemplaar van Bredero's Groot lied-boeck (1622), te Parijs (Fondation Custodia), opgedragen aan Eva Claes Roch]
year: [1628+][1634+?][1731]
druk/uitgave:
music: without musical notation
number of songs: 19
19 entered in the Dutch Song Database
type: manuscript. liedschrift.
literature: Koning & Harmsen 2018 (editie)
available: scan (www.let.leidenuniv.nl)
copies (1):
Parijs Fondation Custodia: Collection Frits Lugt OBL-261
comment: Beschrijving o.b.v. de uitgave door drs. P. Koning, red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden: http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Renaissance/LiedboekCustodia.html
Dit handschift is opgedragen aan Eva Claes Roch (1606-1671), zie ook de bijdrage van Ton Harmsen op http://www.neerlandistiek.nl/2018/07/eva-roch-krijgt-brederos-lied-boeck-met-een-supplement/
Datering: dit handschrift bevat enkele liederen van Starter en Krul uit gedrukte liedboekjes tot en met 1628; het laatste lied is een jongere toevoeging gedateerd op 1731. De liederen 13 en 14 komen voor in Kruls Vermakelijke Uyren (1628), maar daar staan staan ze niet bij elkaar, terwijl dat wel het geval is in de Minnelycke Sangh-Rympies van 1634 (Krul MS1634: op145 en p147); mogelijk is dit de bron voor de scribent van dit liedhandschrift geweest.

 
songs in this source (19)