Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Mourik Kindersp1931

auteur:
Mourik, J. van (samensteller)
titel:                             KINDERSPEL EN KINDERLUST[:] VERDWIJNENDE VOLKSPĂ–EZIE TER VERRIJKING ONZER FOLKORE VERZAMELD DOOR [...]
jaar: 1931
druk/uitgave:
Leerdam: Ter Haar & Schuijt N.V.
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 315
316 beschreven in de Liederenbank
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. liedboek.
exemplaren (2):
Amsterdam MI: 3978 3.1 c A Mourik
Den Haag KB: 9 A 13
commentaar: In het voorwoord stelt samensteller J. van Mourik dat hij tot verzamelen van dit materiaal over ging omdat zoveel ervan op het punt van verdwijnen staat. Hij verzamelde zijn materiaal grotendeels via een oproep in de pers: 'Door het uitschrijven van een wedstrijd onder de lezers (essen) van de door mij geredigeerde rubriek: "Voor onze Jongens en Meisjes" in de Gec. Geld. en Zuid-Holl. Bladen, kwam ik in het bezit van eenige honderden dezer rijmpjes. Terwijl ik naderhand van verschillende andere zijden een uitgebreiden voorraad verkreeg.' Verderop noemt Van Mourik 'kennisjes' (kennelijk kinderen) als bron. De rijmpjes zijn gegroepeerd naar inzender, die bij naam, woonplaats en soms adres worden genoemd. Onder de inzenders vinden we ook volwassenen, zoals de twee met 'dr.' voor hun naam. Voorwoord ondertekend 'Asperen, Mei 1931'. Het lijkt er dus op dat deze rijmpjes vlak voor 1931 zijn verzameld en ten minste voor een deel toen nog in omloop waren.

Een vergelijkbaar rijmpje als het eerste in deze bundel komt voor in een hoofdstuk 'Zang en spel' door diezelfde J. van Mourik, in: 'Nederland. Een volkskundig leesboek voor de lagere school' (Groningen, P. Noorderhoff N.V., 1931), p19, voorafgegaan door "Toch is het wel leuk eens te vertellen, hoe wij speelden, en ik zal eens iets vertellen over de rijmpjes en liedjes, die wij bij onze spelletjes gebruikten. Als we vangertje deden, dan telden we eerst, wie hem was. We hadden hier allerlei aftelrijmpjes voor. Soms heele groote soms ook wel korte. Dat hing af van de tijd, welke we hadden." Van Mourik noemt hier dus rijmpjes uit zijn eigen jeugd, die kennelijk niet meer gangbaar waren in 1931.

 
beschreven liederen uit deze bron (316)