Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


DE LITERAIRE CANON VAN HET NEDERLANDSE LIED      

terug

5. Waer werd oprechter trouw

uitleg
Waer werd oprechter trouw
Dan tusschen man en vrouw
Ter weereld oit gevonden?
Twee zielen gloende (1) aen een gesmeed,
Of vast geschakelt en verbonden
In lief en leedt.
 
Door deze liefde treurt
De tortelduif, gescheurt
Van haer beminde tortel.
Zy jammert op de dorre ranck
Van eenen hoogen boom, 
Verdrooght van wortel,
Haer leven langk.
 
Zoo treurt nu Aemstels vrouw,
En smelt als sneeuw van rouw
Tot water en tot traenen.
Zy rekent Gijsbreght nu al dood,
Die, om zijn stad en onderdaenen,
Zich geeft te bloot.
 
O God, verlicht haer kruis, 
Dat zy den held op 't huis
Met blijschap magh ontfangen,
Die tusschen hoop en vreeze drijft,
En zucht, en uitziet met verlangen
Waer dat hy blijft.
alt
 Rey van Burghzaten uit Gijsbrecht van Aemstel van Joost van den Vondel (1638)
 
1. gloeiende
 
Rei (koor) uit Vondels beroemde toneelstuk Gijsbrecht van Aemstel (1638), dat speelt in de Middeleeuwen. Amsterdam is met een list ingenomen door wrede Kennemers en kasteelheer Gijsbrecht probeert te redden wat er te redden valt. Zijn vrouw Badeloch blijft achter in het kasteel en staat doodsangsten uit om haar dappere man. In dit lied beklaagt een koor van burchtbewoners haar toestand. 
In 2005 ontdekte Louis Grijp met behulp van de Liederenbank de melodie van dit lied, dat in de twintigste eeuw zonder muziek was voorgedragen. Het bleek het lied 'N'esperez plus mes yeux' van de Franse hofcomponist Antoine de Boësset te zijn, uitgegeven in Neuvième livre d'airs de cours à 4 & 5 parties, Parijs 1642.
Overgenomen van de CD Theatermuziek uit de Gouden Eeuw van Camerata Trajectina, Globe GLO 6062 (2007), gezongen door Nico van der Meel (oneven coupletten), Bernard Loonen en Marcel Moester (tweede couplet); het vierde couplet gedrielijk.