Sweerts NBEM1696a p98 nr. 49

Laat ons de min niet smadelijk verachten / Schoon hij [zij] ons baart veel blijdschap [wel kwelling] en smart