LootensFeys CPF1879 p115 nr. 61

LVIII. DE KORPORAAL
O hemel ik bespeur / Dat ik niet meer kan leven