Vloten NBK1894 p68 nr. 373

3
Ik heb zolang met de foekepot gelopen / Ik heb geen geld om brood te kopen