Souterliedekens1540a fQ5r nr. 109

Den .C.ix. psalm Dixit Dominus Domino meo
De Heer tot mijn Heer / Die sprak met klaar verstand


audio