Elsland Gez1717 p40 nr. 16

KLAAG- en SCHEIZANG
Mijn droeve zangeres kom laat ons het afscheid galmen / Van de allerschoonste maagd die op het aardrijk leeft