Valerius NGK1968(1626) p174 nr. 48

O mens denk dat gij toch / Zijt sterfelijk, en dat ja daarenboven nog