Elsland Gez1717 p110 nr. 40

OP 't VERJAAREN van myn VRINDT N.N.
Mijn Calliope mijn pop / Sa lustig haal eens op