Sweerts SGZ1725 p76 nr. 23

Het zekerste Betrouwen
God hoort mijn ziel uw bitter klagen / Betrouw alleen op zijn genade