Burg Mengelzangen1717 p14 nr. 11

ZANG
Keer weder mijn vrijheid, keer weder keer, keer / Geen slaafsheid hoe volmaakt kan mijn ziel behagen