Burg Mengelzangen1717 p113 nr. 62

ZANG. Aan FILLIS
Ach Phyllis lief / Mijn hartendief