Burg Mengelzangen1717 p218 nr. 114

ZANG
Waar voert de min mijn zinnen heen / Daar ik in nood mij vind alleen