Burg Mengelzangen1717 p258 nr. 135

ZANG
Mijn minzieke hart voedt zelfs zijn plagen / Het ontvlucht haar die het uitzinnig mind